Historia powstania:

Początki Franciszkańskiego Zakonu Świeckich sięgają XIII wieku (1221), kiedy św. Franciszek z Asyżu głosząc pokutę oraz wychodząc naprzeciw potrzebom Kościoła, a także ludzi świeckich, zaproponował nową formę życia ideałami Ewangelii. Pierwsze wspólnoty zostały nazwane Braćmi i Siostrami od Pokuty. Innym powszechnie znanym i najdłużej używanym było miano Trzeci Zakon św. Franciszka z Asyżu.

Tercjarze franciszkańscy przez cały okres średniowiecza oraz w ciągu dalszych wieków stanowili bardzo liczną grupę wiernych. Wśród nich były osoby różnych stanów i zawodów, w tym duchowni diecezjalni, biskupi, kardynałowie oraz papieże. Pierwsze wspólnoty Trzeciego Zakonu Św. Franciszka z Asyżu na ziemiach polskich powstały po przybyciu franciszkanów do Wrocławia (1236) i Krakowa (1237).

W Polsce podczas okupacji hitlerowskiej (1939-1945), a następnie w okresie stalinizmu nastąpił dla tercjarstwa trudny okres. Odrodzenie Trzeciego Zakonu św. Franciszka z Asyżu, już jako Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, nastąpiło po II Soborze Watykańskim, na podstawie zatwierdzonej Reguły OFS przez papieża Pawła VI (1978).

Zasady życia

Franciszkański Zakon Świeckich rządzi się prawem powszechnym Kościoła katolickiego i własnym: Regułą, Konstytucjami Generalnymi, Rytuałem i Statutami partykularnymi.

Regułą życia franciszkanów świeckich jest zachowanie Ewangelii Jezusa Chrystusa, naśladując św. Franciszka z Asyżu, dla którego Chrystus był natchnieniem i centrum życia w odniesieniu do Boga i ludzi.

Natchnieni przez św. Franciszka i z nim powołani do odnowy Kościoła, franciszkanie świeccy starają się dążyć do doskonałości ewangelicznej.

Struktury

Podstawową jednostką jest wspólnota miejscowa przy kościele franciszkańskim lub diecezjalnym. Wspólnoty miejscowe z jednego terenu metropolii kościelnej lub diecezji tworzą wspólnotę regionalną. Wspólnoty regionalne tworzą wspólnotę narodową, a wspólnoty narodowe - wspólnotę międzynarodową. Wspólnotą na każdym poziomie kieruje rada Wspólnoty (miejscowej, regionalnej, narodowej, międzynarodowej) z przełożonym Wspólnoty. W skład Rady na każdym poziomie z urzędu wchodzą Asystenci duchowi mianowani przez Ministrów Prowincjalnych (prowincjałów) Zakonu Braci Mniejszych, sprawujących wyższe kierownictwo. Asystenci duchowi dbają o zachowanie przez tercjarzy wierności charyzmatowi franciszkańskiemu i jedności z Rodziną Franciszkańską oraz współpracują w zakresie formacji.

Franciszkański Zakon Świeckich w Polsce dzieli się na 18 regionów, terytorialnie pokrywających się z metropoliami lub diecezjami Kościoła katolickiego i liczy ok. 13 tysięcy członków (2009). Franciszkanie świeccy z diecezji pelplińskiej należą do Regionu Gdańskiego. W skład Wspólnoty Regionalnej wchodzą również tercjarze z archidiecezji gdańskiej i diecezji toruńskiej.

W diecezji pelplińskiej Wspólnoty Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, działają przy następujących parafiach: św. Jakuba w Lęborku, WNMP w Kartuzach, św. Trójcy w Kościerzynie, św. Józefa w Wygodzie, św. Jana Chrzciciela w Sierakowicach, św. Mateusza w Starogardzie Gdańskim i św. Józefa w Tczewie.


Przełożona Rady Regionu: Daniela Komosińska OFS

Asystenci duchowi:

Jonasz Krefta OFM

Witold Regulski OFMConv.

Leon Wojciech Błaszczyszyn OFMCap.

Siedziba – przy klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów w Gdańsku.

Charyzmat

Św. Franciszek założył III Zakon z myślą o wszystkich, którzy chcieli naśladować Jezusa ubogiego, pokornego i posłusznego Ojcu w środowisku, w którym żyli do tej pory. Z Ewangelii uczynił pierwszą regułę swego Zakonu.

 

Kontakt: Franciszkański Zakon Świeckich, Rada Regionu Gdańskiego

Ulica: Wałowa 28

Kod pocztowy: 80-858

Miasto: Gdańsk

Telefon: 58 672 52 97

Uwaga! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Oficjalna witryna Diecezji Pelplińskiej 2015 - 2020 | Projekt i realizacja: Seweryn Sildatk