BAROKOWY ZESPÓŁ PARKOWY W PELPLINIE – UDOSTĘPNIENIE POPRZEZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU ORAZ NADANIE NOWEJ FUNKCJI WYSTAWIENNICZO-KULTURALNEJ

7 kwietnia 2017 r. w Warszawie ks. Biskup Ryszard Kasyna podpisał z Ministerstwem Kultury
i Dziedzictwa Narodowego reprezentowanym przez Pana Wiceministra Jarosława Sellina umowę
o dofinansowanie Projektu: pn. „Barokowy Zespół Parkowy w Pelplinie – udostępnienie poprzez zagospodarowanie terenu oraz nadanie nowej funkcji wystawienniczo-kulturalnej” w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.

Celem projektu, na który uzyskano dofinansowanie jest ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego Barokowego zespołu parkowego w Pelplinie. Realizację celu wspierać będą trzy cele cząstkowe:

1) Rewaloryzacja Barokowego zespołu parkowego w Pelplinie,

2) Stworzenie oferty kulturalnej i edukacyjnej przy wykorzystaniu zasobów Barokowego zespołu parkowego w Pelplinie (m.in. przestrzeń wystawiennicza w budynku starej wozowni),

3) Stworzenie oferty turystycznej Barokowego zespołu parkowego w Pelplinie stanowiącej część produktu turystycznego "Średniowieczne Opactwo Pocysterskie w Pelplinie".

W wyniku realizacji projektu planowane jest osiągnięcie następujących efektów:

-      udostępnienie elementów dziedzictwa kulturowego (zespół parkowy) dotychczas nie udostępnianego odwiedzającym Pelplin (poza kilkoma dniami w roku) - nowa udostępniana powierzchnia 4,3 ha;

-      restauracja Zespołu parkowego przywracającej dawną świetność tego obiektu;

-      adaptacja budynku dawnej wozowni na potrzeby prowadzenia działalności kulturalno-edukacyjnej;

-      zabezpieczenie Zespołu parkowego poprzez zainstalowanie systemu monitoringu (centrum monitoringu będzie się znajdowało w budynku bramnym);

-      stworzenie programu kulturalno-edukacyjnego zwiększającego atrakcyjność Zespołu parkowego oraz szerzej Średniowiecznego Opactwa Pocysterskiego;

-      wprowadzenie udogodnień dla osób niepełnosprawnych umożliwiających im odwiedzenie Zespołu parkowego i aktywne uczestnictwo w działaniach kulturalno-edukacyjnych;

-      stworzenie infrastruktury wspomagającej funkcję kultury (kawiarnia, kiosk z pamiątkami, ogólnodostępny i dostosowany dla osób niepełnosprawnych i matek z dziećmi zespół toalet);

-      wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego Zespołu parkowego w osiąganiu korzyści społecznych i gospodarczych, zarówno w wymiarze krajowym, jak regionalnym i lokalnym.

W rezultacie można się spodziewać poprawy warunków eksponowania i propagowania kluczowych elementów dziedzictwa kulturowego, zwiększenia dostępności infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego, wzrostu uczestnictwa społeczeństwa w kulturze, zwiększenia liczby zwiedzających.

Wartość projektu: 20 518 148,84 PLN (kwota wydatków kwalifikowalnych: 20 510 288,84 PLN) Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 17 433 745,51 PLN

 

 

Uwaga! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Oficjalna witryna Diecezji Pelplińskiej 2015 - 2020 | Projekt i realizacja: Seweryn Sildatk