https://www.reliable-webhosting.com/ web hosting direct

Projekt unijny   w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2. Usługi Społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych.

 

Projekt „Utworzenie Kociewskiego Centrum Kultury – modernizacja i adaptacja zabytkowych budynków Opactwa Pocysterskiego w Pelplinie”, obejmujący remont i adaptację na cele kulturalno-edukacyjne zabytkowych budynków Diecezji Pelplińskiej, dzięki pozytywnej decyzji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, uzyskał dofinansowanie w wysokości 12.482.821,83 zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 14.685.672,75 zł.

Pelplin, 30 listopada 2017 r.

 

 

 

Informacja o wyniku postępowania na:

Uwaga! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Oficjalna witryna Diecezji Pelplińskiej 2015 - 2020 | Projekt i realizacja: Seweryn Sildatk