We wtorek, 1 listopada 2016 r. zmarła w wieku 89 lat, śp. Tersa Borkowska, matka ks. Henryka Borkowskiego, proboszcza parafii pw. MB Częstochowskiej w Charzykowach.

Msza Święta pogrzebowa pod przewodnictwem biskupa diecezjalnego Ryszarda Kasyny zostanie odprawiona w piątek, 04 listopada br. o godz. 10.00
w kościele pw. św. Wojciecha w Starogardzie Gd. Po Mszy św. nastąpi złożenie ciała
na nowym cmentarzu w Starogardzie Gd. przy ulicy II Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich.

Zapraszając do udziału w liturgii pogrzebowej matki kapłana w duchu braterskiej-kapłańskiej solidarności, polecamy w naszych modlitwach śp. Teresę Bożemu Miłosierdziu.

  

Requiescat in pace

Ks. Adam Kałduński

Kanclerz

 

 W czwartek, 27 października 2016 r., w Chmielnie odbyło się spotkanie Wydziału Muzyki Kościelnej Diecezji Pelplińskiej. 

 

 

 

 

Dnia 09.09.2016 roku w Pelplinie została zawarta Umowa o dofinansowanie

Projektu: „Bazylika Katedralna w Pelplinie – renowacja i udostępnienie nowej powierzchni wystawienniczej”

w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

 

Nadrzędnym celem projektu jest ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego w Bazylice Katedralnej w Pelplinie. Realizację celu wspierać będą cztery cele cząstkowe

1) Zapewnienie dostępu do zabytków techniki, które dotychczas nie były udostępniane

2) Zwiększenie dostępu do zasobów kultury (nowe grupy odbiorców – dzieci, turyści biznesowi i konferencyjni)

3) Stworzenie i wypromowanie produktu turystycznego

4) Poprawa warunków eksponowania i propagowania kluczowych elementów dziedzictwa kulturowego w Bazylice

 

Przewidywany wkład projektu w realizację celu szczegółowego VIII priorytetu POIiŚ 2014-2020 polega na:

   udostępnieniu nowych elementów dziedzictwa kulturowego (zabytki techniki) na terenie Bazyliki Katedralnej (nowa powierzchnia wystawiennicza);

   restauracji zabytków ruchomych wymagających interwencji (prospekt organowy, rokokowe konfesjonały, kamienne ołtarze, witraże);

   poprawie warunków eksponowania dziedzictwa kulturowego na terenie Bazyliki Katedralnej (instalacja nowego systemu oświetlenia);

   zabezpieczeniu Bazyliki poprzez zainstalowanie systemu ppoż i antywłamaniowego;

   stworzeniu programu kulturalnego zwiększającego atrakcyjność Bazyliki Katedralnej dla odwiedzających;

   wprowadzeniu oferty kulturalno-edukacyjnej dla nowej grupy odbiorców – dzieci (4 ścieżki tematyczne);

   wprowadzeniu udogodnień dla osób niepełnosprawnych umożliwiających im odwiedzenie Bazyliki;

   lepszym niż dotychczas wykorzystaniu potencjału dziedzictwa kulturowego Bazyliki Katedralnej w osiąganiu korzyści społecznych i gospodarczych, zarówno w wymiarze krajowym, jak regionalnym i lokalnym.

W rezultacie można się spodziewać osiągnięcia oczekiwanych rezultatów interwencji w ramach osi priorytetowej VIII:

   poprawy warunków eksponowania i propagowania kluczowych elementów dziedzictwa kulturowego,

   zwiększenia dostępności infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego,

   wzrostu uczestnictwa społeczeństwa w kulturze.

 

Wartość projektu: 21 000 689,82 PLN (kwota wydatków kwalifikowalnych: 20 986 589,82 PLN)

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 17 838 601,34 PLN

 

 

Dnia 26.09.2016 roku w szpitalu w Kielcach, zmarł w 60 roku życia  i 35 roku kapłaństwa śp. ks. Stanisław Kaleta, były proboszcz parafii w Nowej Wsi Lęborskiej oraz parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Lęborku.

Msza Święta pogrzebowa pod przewodnictwem ks. infułata Stanisława Grunta zostanie odprawiona w czwartek, 29.09.2016 r. o godz. 11.00 w kościele
pw. św. Nawiedzenia NMP w Skomielnej Czarnej (archidiecezja krakowska).

Dla wszystkich, którzy nie mogą uczestczyć w pogrzebie, Msza Święta  w intencji śp. ks. Stanisława Kalety, zostanie odprawiona pod przewodnictwem ks. kanonika dr. Henryka Krenczkowskiego w środę 28.09.2016 r. o godz. 17.00 w kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej w Lęborku.

Zapraszając do udziału w liturgii pogrzebowej śp. ks. Stanisława Kaletę     w duchu braterskiej - kapłańskiej solidarności, polecamy Go w naszych modlitwach Bożemu Miłosierdziu.

 Requiescat in pace

 

Ks. Adam Kałduński

Kanclerz

 

Diecezjalne Duszpasterstwo Ministrantów i Lektorów zawiadamia, że rozpoczynają się Mistrzostwa Służby Liturgicznej Diecezji Pelplińskiej w piłce halowej. Celem Mistrzostw jest integracja środowisk ministranckich ze wszystkich parafii, podczas kolejnych etapów rozgrywek sportowych.

Kolejne etapy rozgrywek diecezjalnych będą przeprowadzone w następującym czasie:

·      rozgrywki dekanalne (z udziałem reprezentacji ze wszystkich parafii) do końca listopada 2016 roku

·      rozgrywki rejonowe (z udziałem mistrzów dekanatów z rejonu w poszczególnych kategoriach) do końca lutego 2017 roku

·      finały diecezjalne (z udziałem mistrzów rejonów) w marcu 2017 roku (dokładny termin zostanie podany w późniejszym czasie)

Najlepsze drużyny z Diecezji Pelplińskiej – w 3 kategoriach wiekowych - będą reprezentować naszą Diecezję na Mistrzostwach Polski Służb Liturgicznych w 2017 r.

Mistrzostwa rozgrywane są przez ministrantów i lektorów w trzech kategoriach:

  I – szkoły podstawowe (rocznik 2004 i młodsi)

 II – gimnazja (roczniki 2001 – 2003)

III – szkoły ponadgimnazjalne (roczniki 1997 – 2000)

Za kolejne fazy eliminacyjne tych rozgrywek w diecezji odpowiadają duszpasterze ministrantów i lektorów – dekanalni, rejonowi i diecezjalny. O wynikach rozgrywek dekanalnych duszpasterz informuje duszpasterza rejonowego. Natomiast o wynikach rozgrywek etapu rejonowego zostaje poinformowany duszpasterz diecezjalny.

Organizatorzy turniejów piłkarskich korzystają ze wsparcia ks. proboszczów oraz działaczy sportowych (nauczycieli, sędziów, odpowiedzialnych za obiekty sportowe). Podczas rozgrywek obowiązywać będzie Regulamin Mistrzostw, który znajduje się w załączniku nr 4.

 

 

Uwaga! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Oficjalna witryna Diecezji Pelplińskiej 2015 - 2020 | Projekt i realizacja: Seweryn Sildatk