Więcej prądu na Pomorzu – Polskie Sieci Elektroenergetyczne budują w regionie stacje i linie o wartości około miliarda złotych

 

Znaczna część polskich elektrowni znajduje się na południu i w cen- trum kraju. Wytwarzana w nich energia elektryczna musi pokonać setki kilome- trów, by trafić na Pomorze. Służą do tego linie najwyższych napięć. Obecnie re- gion zasilany jest poprzez infrastruktu- rę, która w dużej mierze powstała na przełomie lat 50. i 60. ubiegłego wieku.

Dlatego też na terenie województwa pomorskiego Polskie Sieci Elektroener- getyczne realizują inwestycje o wartości około 1 mld złotych. Do najważniej- szych z nich należy budowa trzech linii najwyższych napięć 400 kV o łącznej długości około 300 km: Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń, Gdańsk

Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo, Żydowo Kierzkowo – Słupsk. To przedsięwzięcia kluczowe dla zapewnienia bezpiecznych i nieprzerwanych dostaw energii elek- trycznej dla mieszkańców Pomorza. Mają one bardzo duże znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania polskie- go systemu elektroenergetycznego. Bez nowych połączeń nie będzie możliwy rozwój lokalnych sieci dystrybucyjnych, którymi prąd jest dostarczany do do- mów, szpitali, szkół czy zakładów prze- mysłowych.

PSE, jako odpowiedzialny inwestor, budują linie tylko tam, gdzie są one konieczne do zapewnienia sprawnej i niezawodnej pracy infrastruktury

przesyłowej. Dla bezpieczeństwa szcze- gólnie ważne jest planowanie jej w taki sposób, by w razie wystąpienia awarii jednej z linii, możliwe było dostarczenie mocy za pomocą innego połączenia.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne są operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Spółka zarządza liniami o napięciu 400 kV oraz 220 kV o łącznej długości ponad 14 tys. km. Jest także właścicielem 106 stacji elektroenergetycznych. Ich zada- niem jest zmiana napięcia energii elek- trycznej i obniżenie jej do poziomu, który umożliwia dostarczenie do gospo- darstw domowych za pośrednictwem sieci lokalnych dystrybutorów.

page2image29116032

Nowe dostawy prądu na Pomorzu

Na Pomorzu powstaje około 30 procent energii, której potrzebuje ten region. Jednocześnie w tej dynamicznie rozwijającej się części kraju od lat rośnie zapo- trzebowanie na energię elektryczną. Dlatego Polskie Sieci Elektroenergetyczne budują w północnej Polsce nowe linie 400 kV i stacje elektroenergetyczne.

Uwaga! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Oficjalna witryna Diecezji Pelplińskiej 2015 - 2020 | Projekt i realizacja: Seweryn Sildatk