Dnia 09.09.2016 roku w Pelplinie została zawarta Umowa o dofinansowanie

Projektu: „Bazylika Katedralna w Pelplinie – renowacja i udostępnienie nowej powierzchni wystawienniczej”

w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

 

Nadrzędnym celem projektu jest ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego w Bazylice Katedralnej w Pelplinie. Realizację celu wspierać będą cztery cele cząstkowe

1) Zapewnienie dostępu do zabytków techniki, które dotychczas nie były udostępniane

2) Zwiększenie dostępu do zasobów kultury (nowe grupy odbiorców – dzieci, turyści biznesowi i konferencyjni)

3) Stworzenie i wypromowanie produktu turystycznego

4) Poprawa warunków eksponowania i propagowania kluczowych elementów dziedzictwa kulturowego w Bazylice

 

Przewidywany wkład projektu w realizację celu szczegółowego VIII priorytetu POIiŚ 2014-2020 polega na:

   udostępnieniu nowych elementów dziedzictwa kulturowego (zabytki techniki) na terenie Bazyliki Katedralnej (nowa powierzchnia wystawiennicza);

   restauracji zabytków ruchomych wymagających interwencji (prospekt organowy, rokokowe konfesjonały, kamienne ołtarze, witraże);

   poprawie warunków eksponowania dziedzictwa kulturowego na terenie Bazyliki Katedralnej (instalacja nowego systemu oświetlenia);

   zabezpieczeniu Bazyliki poprzez zainstalowanie systemu ppoż i antywłamaniowego;

   stworzeniu programu kulturalnego zwiększającego atrakcyjność Bazyliki Katedralnej dla odwiedzających;

   wprowadzeniu oferty kulturalno-edukacyjnej dla nowej grupy odbiorców – dzieci (4 ścieżki tematyczne);

   wprowadzeniu udogodnień dla osób niepełnosprawnych umożliwiających im odwiedzenie Bazyliki;

   lepszym niż dotychczas wykorzystaniu potencjału dziedzictwa kulturowego Bazyliki Katedralnej w osiąganiu korzyści społecznych i gospodarczych, zarówno w wymiarze krajowym, jak regionalnym i lokalnym.

W rezultacie można się spodziewać osiągnięcia oczekiwanych rezultatów interwencji w ramach osi priorytetowej VIII:

   poprawy warunków eksponowania i propagowania kluczowych elementów dziedzictwa kulturowego,

   zwiększenia dostępności infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego,

   wzrostu uczestnictwa społeczeństwa w kulturze.

 

Wartość projektu: 21 000 689,82 PLN (kwota wydatków kwalifikowalnych: 20 986 589,82 PLN)

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 17 838 601,34 PLN

 

 

Uwaga! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Oficjalna witryna Diecezji Pelplińskiej 2015 - 2020 | Projekt i realizacja: Seweryn Sildatk