Informacje ogólne:

Obszar Diecezji Pelplińskiej: 12.890 km2

Liczba mieszkańców: 760.000

Ilość dekanatów: 30

Ilość parafii: 290

Liczba księży diecezjalnych: 583

 

Poczet Biskupów Diecezjalnych:

od 1243 - Chełmińskich:

1. Heidenryk OP, 1245-1263
2. Fryderyk z Hausen OT, 1264-1274
3. Werner OT, 1275-1291
4. Henryk OT, 1292-1301
5. Herman OT, 1303-1311
6. Mikołaj I OP, 1319-1323
7. Otton, 1323-1349
8. Jakub I OT, 1349-1359
9. Jan I Schadland OP, 1359-1363
10. Wikbold Dobilstein OT, 1363-1385
11. Reinhard hrabia z Sayn, 1385-1390
12. Mikołaj II Schiffenburg OT, 1390-1398
13. Jan II książę opolski „Kropidło”, 1398-1402
14. Arnold Stapil OT, 1402-1416
15. Jan III Marienau OT, 1416-1457
16. Wincenty Gosławski Kiełbasa, 1467-1478
17. Stefan z Niborka, 1480-1495
18. Mikołaj III Chrapicki, 1496-1507
19. Jan IV Konopacki, 1508-1530
20. Jan V Dantyszek, 1530-1538
21. Tiedeman Giese, 1538-1549
22. Stanisław I Hozjusz, 1549-1551
23. Jan VI Lubodzieski, 1551-1562
24. Stanisław II Żelisławski SOCist, 1562-1571
25. Piotr I Kostka, 1574-1595
26. Piotr II Tylicki, 1595-1600
27. Wawrzyniec Gembicki, 1600-1610
28. Maciej Konopacki, 1611-1613
29. Jan VII Kuczborski, 1614-1624
30. Jakub II Zadzik, 1624-1635
31. Jan VIII Lipski, 1635-1639
32. Kasper Działyński, 1639-1646
33. Andrzej I hrabia Leszczyński, 1646-1652
34. Jan IX Gembicki, 1653-1655
35. Adam I Koss, 1657-1661
36. Andrzej II Olszowski, 1661-1674
37. Jan X Małachowski, 1676-1681
38. Kazimierz I Jan z Bnina Opaliński, 1681-1693
39. Kazimierz II Szczuka, 1693-1694
40. Teodor Andrzej Potocki, 1699-1712
41. Jan XI Kazimierz Alten-Bokum, 1718-1721
42. Feliks Ignacy Kretkowski, 1723-1730
43. Tomasz Franciszek hrabia Czapski SOCist, 1731-1733
44. Adam II Stanisław hrabia Grabowski, 1736-1739
45. Andrzej III Stanisław Kostka hrabia Załuski, 1739-1746
46. Wojciech Stanisław Leski SOCist, 1747-1758
47. Andrzej IV Ignacy z Broniewic Baier, 1759-1785
48. Karol Jan hrabia Hohenzollern, 1785-1795
49. Franciszek Ksawery z Wrbna Rydzyński, 1795-1814

 

od 1824 - rezydujących w Pelplinie

50. Ignacy Wincenty Stanisław Matthy, 1824-1832
51. Anastazy Sedlag, 1834-1856
52. Jan Nepomucen Marwicz, 1857-1886
53. Leon Redner, 1886-1898
54. Augustyn Rosentreter, 1899-1926
55. Stanisław III Wojciech Okoniewski, 1926-1944
56. Kazimierz III Józef Kowalski, 1946-1972
57. Bernard Czapliński, 1973-1980
58. Marian Przykucki, 1981-1992

 

od zmiany nazwy diecezji w 1992 - pelplińskich

59. Jan Bernard Szlaga, 1992-2012
60. Ryszard Kasyna, 2012-

 

Kalendarium:

28 V II 1243
Utworzenie Diecezji Chełmińskiej

16 VII 1821
Papież Pius VII bullą De salute animarum powiększa Diecezję Chełmińską i przenosi stolicę z Chełmży do Pelplina

28 X l925
Papież Pius XI bullą Vixdum Poloniae unitas wytycza nowe granice Diecezji Chełmińskiej

5 V 1945
Biskup gdański i administrator apostolski Diecezji Chełmińskiej Karol Maria Splett mianuje ks. Leona Kozłowskiego wikariuszem generalnym Diecezji Chełmińskiej

26-27 VI 1945
Na Jasnej Górze pierwsza konferencja Episkopatu Polski

4 VII 1945
Konferencja dziekanów w Pelplinie

9 VIII 1945
Aresztowanie biskupa gdańskiego i administratora apostolskiego Diecezji Chełmińskiej Karola Marii Spletta

15 VIII 1945
Nominacja administratora apostolskiego Diecezji Chełmińskiej ks. Andrzeja Wronki

10 IX 1945
Inauguracja WSD w Pelplinie

12 IX 1945
Zerwanie przez rząd Konkordatu z 1925 r.

4 III 1946
Nominacja ks. Kazimierza Józefa Kowalskiego na biskupa chełmińskiego

26 II 1948
Nominacja ks. Bernarda Czaplińskiego na biskupa pomocniczego chełmińskiego

22 X 1948
Zmarł prymas Polski kard. August Hlond

12 XI 1948
Papież Pius XII mianuje biskupa Stefana Wyszyńskiego arcybiskupem gnieźnieńsko-warszawskim i prymasem Polski

14 II - 3 III 1950
Internowanie biskupa Kazimierza Józefa Kowalskiego w Pelplinie

14 IV 1950
Podpisanie porozumienia między episkopatem polskim i rządem

1 XI 1950
Papież Pius XII ogłasza dogmat o Wniebowzięciu NMP

25 IX 1953
Aresztowanie prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego

26 VIII 1956
Jasnogórskie śluby narodu polskiego

28 X 1956
Uwolnienie Prymasa Polski kard. S. Wyszyńskiego z internowania

3 V 1957
Na Jasnej Górze rozpoczęcie 9-letniej Nowenny przed Tysiącleciem Chrztu Polski - Sacrum Poloniae Millennium

26 III 1957
Początek peregrynacji obrazu MB Częstochowskiej (Warszawa)

27 X 1957
Otwarcie Biskupiego Seminarium Duchownego w Gdańsku - Oliwie

9 X 1958
Zmarł papież Pius XII

28 X 1958
Wybór papieża Jana XXIII

7-9 VII 1959
Synod Diecezji Chełmińskiej w Pelplinie

22 IV 1960
Papież Jan XXIII eryguje Kapitułę Kolegiacką Chełmżyńską

23 X 1960
Początek peregrynacji obrazu MB Częstochowskiej w Diecezji Chełmińskiej

29 X 1961
Zakończenie peregrynacji obrazu MB Częstochowskiej w Diecezji Chełmińskiej i przekazanie go w Chojnicach Diecezji Gorzowskiej

27 II 1962
Prekonizacja ks. Zygfryda Kowalskiego na biskupa pomocniczego chełmińskiego

11 X 1962
Otwarcie Soboru Watykańskiego II

3 VI 1963
Zmarł papież Jan XXIII

21 VI 1963
Wybór papieża Pawła VI

1 XI 1964
Papież Paweł VI eryguje (wznawia) Kapitułę Kolegiacką Kamieńską

18 XI 1965
List biskupów polskich do episkopatu niemieckiego (Przebaczamy i prosimy o przebaczenie), zapraszający do udziału w polskich obchodach millenijnych

8 XII 1965
Zakończenie Soboru Watykańskiego II

14 IV 1966
Tysiąclecie chrześcijaństwa w Polsce

3 V 1966
Sacrum Poloniae Millennium na Jasnej Górze

IX I966
Uroczystości milenijne w Diecezji Chełmińskiej

8 IX 1968
Koronacja figury MB z Dzieciątkiem w Piasecznie k. Gniewu

2 VII 1969
Koronacja figury MB Lipskiej w Lipach k. Lubawy

6 V 1972
Zmarł w Częstochowie biskup chełmiński Kazimierz Józef Kowalski

28 VI 1972
Papież Paweł VI konstytucją apost. Episcoporum Polaniae coetus kanonicznie erygował diecezje na Ziemiach Zach. i Półn. w Polsce

3 IX I972
Koronacja figury MB z Dzieciątkiem w Rywałdzie Królewskim

18 III 1973
Objęcie rządów w diecezji chełmińskiej przez bpa Bernarda Czaplińskiego

6 VIII i 978
Zmarł papież Paweł VI

26 VIII - 28 IX 1978
pontyfikat papieża Jana Pawła I

16 X 1978
Wybór papieża Jana Pawła II

2-10 VI 1979
Pierwsza wizyta apostolska Jana Pawła II w Polsce

30 XII 1980
Zmarł biskup chełmiński Bernard Czapliński

13 V 1981
Zamach na Papieża

28 V 1981
Zmarł prymas kard. Stefan Wyszyński

29 V 1981
Nominacja bpa Mariana Przykuckiego na ordynariusza chełmińskiego

7 VII 1981
Nominacja prymasa Józefa Glempa

13 XII 1981
Stan wojenny w Polsce

3 IV 1982
Nominacja ks. Edmunda Piszcza na biskupa pomocniczego chełmińskiego (11 XI - 1985 przeniesiony na Warmię, od 25 III 1992 metropolita warmiński)

23 II 1985
Nominacja ks. Henryka Muszyńskiego na biskupa pomocniczego chełmińskiego (od 23 XII 1987 bp diec. włocławskiej, od 25 III 1992 abp metropolita gnieźnieński)

19 V 1986
Nominacja ks. Andrzeja Śliwińskiego na biskupa pomocniczego Diecezji Chełmińskiej (od 25 III 1992 biskup elbląski)

8 - 14 V I I987
Trzecia pielgrzymka apostolska Jana Pawła II w Polsce (11 czerwca papież w diecezji chełmińskiej - w Gdyni - spotkanie z ludźmi morza)

13 VI I988
Nominacja ks. Jana Bernarda Szlagi na biskupa pomocniczego chełmińskiego (od 25 III 1992 biskup diecezjalny pelpliński)

4 VI 1989
Pierwsze wolne wybory w Polsce powojennej

17 VII 1989
Nawiązanie stosunków dyplomatycznych Polski ze Stolicą Apostolską

26 VIII 1989
Nominacja nuncjusza apostolskiego w Polsce, abpa Józefa Kowlczyka

24 XII 1989
W Pelplinie ukazał się pierwszy numer Pielgrzyma

1990
Powrót religii do szkół

25 III 1992
Bullą Totus tuus Poloniae populus  Jan Paweł II dokonuje reorganizacji adm. Kościoła w Polsce. m.in. utworzono metropolię gdańską, w skład której weszła oraz diecezja gdańska (1925) podniesiona do rangi archidiecezji, diecezja  pelplińska przed przekształceniem zwana chełmińską (1243) i nowo utworzona diecezja toruńska (1992). 

Granice metropolii gdańskiej są zasadniczo identyczne z granicami diecezji chełmińskiej w latach 1821-1925. Wcześniejsza przynależność naszej diecezji należała do metropolii gnieźnieńskiej, a w czasach bezpośrednio po jej utworzeniu do metropolii ryskiej. 

W Polsce jest 13 metropolii obrz. łac.,1 obrz. bizant. ukraińskiego i jedno arcybiskupstwo wyjęte (Łódź) = 39 diecezji, 1 Ordynariat Polowy, 2 diecezje obrz. bizantyjskoukraińskiego. 


25 III 1992
Metropolitą gdańskim został abp Tadeusz Gocłowski, Pierwszym biskupem pelplińskim został Jan Bernard Szlaga, biskupem pomocniczym Piotr Krupa, zaś biskupem toruńskim Andrzej Wojciech Suski (prekoniz.14 VIII 1986 na biskupa pomocniczego płockiego)

29 III 1992
Urzędowe przejęcie rządów w diecezji pelplińskiej, w obecności Kolegium Konsultorów, przez biskupa Jana Bernarda Szlagę

20 X 1992
Inauguracja I roku akademickiego WSD Diecezji Pelplińskiej

20 X 1992
Erygowanie Kapituły Kolegiackiej w Kartuzach

5 XII I992
I sesja Diecezjalnego Synodu Plenarnego w Pelplinie

8 IX 1993
Biskup Andrzej Wojciech Suski eryguje WSD im. ks. Stefana Winc. Frelichowskiego w Toruniu

6 VI 1999
Papież Jan Paweł II w Pelplinie

7 VI 1999
Papież Jan Paweł II beatyfikuje w Toruniu ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego

1 I 2000
Ustanawia się: Instytut Teologiczny Diecezji Pelplplińskiej im. św. Królowej Jadwigi w Tczewie. Punkt Konsultacyjny Uniwersytetu Kard. S. Wyszyńskiego

6 VI 2000
Uroczyste zakończenie I Synodu Diecezjalnego w Pelplinie

6 VI 2000
W Pelplinie na Górze Papieskiej poświęcenie pomnika upamiętniającego w tym miejscu celebrę papieską

2 IX 2000
W Pelplinie inauguracja liceum katolickiego Collegium Marianum

18 X 2000
Bp Jan Bernard Szlaga eryguje Kapitułę Kolegiacką w Koronowie

24 XI 2001
W Pelplinie jubileusz 350-lecia WSD (eryg.13 IX 1651 w Chełmnie) i poświęcenie tablicy pamiątkowej ku czci błogosławionych absolwentów uczelni: ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, ks. Bronislawa Komorowskiego i ks. Franciszka Rogaczewskiego w seminarium pelplińskim

1 III 2002
List Biskupa Pelplińskiego (Jana Bernarda Szlagi) z okazji 10-lecia Diecezji Pelplińskiej. MDP R. 11:2000 z. 2 (110).


25 III 2003
Nominacja rektora WSD w Pelplinie, ks. Wiesława Alojzego Meringa, na biskupa diecezj. włocławskiego; 26 IV konsekracja we Włocławku. Jego następcą na urzędzie rektora został ks. Antoni Bączkowski

27 IV 2003
Rozpoczęcie peregrynacji obrazu Chrystusa Miłosiernego w Diecezji Pelplińskiej

17 IX 2003    
Rozpoczęcie w Warszawie procesu beatyfikacyjnego II grupy męczenników z okresu II wojny światowej, któremu przewodniczy Diecezji Pelplińskiej

27 X 2003    
Poświęcenie odrestaurowanych organów barokowych w katedrze oraz wirydarza (patelni).

25 III 2004    
Papież Jan Paweł II utworzył Diecezję Bydgoską, do której z Diecezji Pelplińskiej włączono część parafii z dekanatów koronowskiego, sępoleńskiego i wierzchucińskiego. W związku z tym 10 marca bp Jan Bernard Szlaga dokonał nowego podziału na dekanaty Diecezji Pelplińskiej

18 IV 2004    
Bp pelpliński Jan Bernard Szlaga otrzymuje nagrodę Conservator Ecclesiae

2 IV 2005    
Zmarł papież Jan Paweł II, godz. 21:37

19 IV 2005    
Wybór papieża Benedykta XVI (kard. Józef Ratzinger)

14 V 2005    
Diecezjalny Kongres Eucharystyczny w Pelplinie

6-20 VII 2005    
Peregrynacja relikwii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Diecezji Pelplińskiej

21 – 26 XI 2005  
Wizyta ad limina Apostolorum biskupa Jana Bernarda Szlagi

6 XII 2005    
Otwarcie Sklepu przy Katedrze (w nowych pomieszczeniach)

25 I 2006    
Podpisanie umowy o włączeniu Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie w struktury Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu

25-28 V 2006    
Wizyta apostolska pap. Benedykta XVI w Polsce

6 VI 2006    
Kard. Stanisław Dziwisz otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Pelplina. Na Górze Jana Pawła II wmurowano kamień węgielny pod drogę Jana Pawła II. Poświęcenie nowego sztandaru Collegium Marianum, szkoły, której nadano imię Jana Pawła II.

1 X 2006    
WSD w Pelplinie zostaje włączone w struktury Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu

18 XI 2006    
Zainaugurowanie Dzieła Biblijnego

26 III 2007    
Obchody 15-lecia Diecezji Pelplińskiej;  publikacja: Kościół pelpliński na swoje XV-lecie 1992-2007, pod red. ks. W. Klawikowskiego, Pelplin 2008, ss.968

2008    
Sto lat Klubu Studentów Kaszubów WSD w Pelplinie; publikacja książki Më trzimómë z Bògã i ufundowanie przez nich w parku biskupim figury Matki Boskiej Sianowskiej

6 VI 2009    
Dziesiąta rocznica wizyty apostolskiej papieża Jana Pawła II w Pelplinie

20 X 2009    
Poświęcenie nowej Biblioteki Seminaryjnej

24 V 2010    
70-lecie urodzin biskupa diecezjalnego. Nadanie bibliotece imienia biskupa Jana Bernarda Szlagi

7 XI 2010    
Wizyta nuncjusza apostolskiego abpa Celestino Migliore w Pelplinie

24 III 2012
Papież Benedykt XVI mianuje biskupem pomocniczym ks. dra hab. Wiesława Śmigla (konsekr. 21 IV)

25 IV 2012       
Zmarł pierwszy biskup pelpliński Jan Bernard Szlaga (pogrzeb 28 IV)

26 IV 2012       
Bp Wiesław Śmigiel administratorem diecezji pelplińskiej

27 X 2012        
Papież Benedykt XVI mianuje bpem pelplińskim dra Ryszarda Kasynę (1 XII urzędowe objęcie diecezji, 8 XII ingres do katedry)

28 II 2013         
Abdykacja papieża Benedykta XVI

13 III 2013    
Wybór papieża Franciszka (kard. Jorge Bergoglio), 10 III inauguracja pontyfikatu.

29 VI 2013    
Pierwsza encyklika pap. Franciszka “Lumen fidei”.

Uwaga! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Oficjalna witryna Diecezji Pelplińskiej 2015 - 2020 | Projekt i realizacja: Seweryn Sildatk